Публічна інформація

Установчі документи

1. Статут закладу освіти;
2. Свідоцтво про атестацію закладу;

Структура та органи управління закладу

3. Структура та органи управління закладу освіти;
4. Кадровий склад закладу освіти;
5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
6. Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

Територія обслуговування

7. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
8. Проектна потужність:
250 учнів;
9. Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти:
160 учнів;
10. Мова освітнього процесу
Українська
11. Наявність вакантних посад
Немає
12. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
13. Правила прийому до закладу освіти Порядок зарахування
14. Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність

15. Річний звіт про діяльність закладу
16. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

Фінансова діяльність

17. Кошторис
18. Фінансовий звіт всіх отриманих коштів
19. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості
20. Звіт про надходження та використання коштів, отримані з інших джерел