Публічна інформація

Установчі документи

1.1. Ліцензія на впровадження освітньої діяльності
1.2. Статут закладу освіти;

2. Свідоцтво про атестацію закладу;
3. Стратегія розвитку школи 2021 – 2025

Структура та органи управління закладу

1. Структура та органи управління закладу освіти;
2. Кадровий склад закладу освіти;

Освітні програми та Робочий навчальний план

1.1 Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти 2018-2019 н.р.
1.2 Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти 2019-2020 н.р.
1.2.1 Додаток 1 Перелік навчальних програм 1-4 класів
1.2.2 Додаток 2 Перелік навчальних програм 5-11 класів
1.3 Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти 2020-2021 н.р.
1.4 Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти 2021-2022 н.р.
1.4.1 Робочий навчальний план 2021-2022 н.р.
1.5. Робочий навчальний план 2022-2023 н.р.
2. Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
3. Критерії оцінювання

Територія обслуговування

1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
2. Проектна потужність:
250 учнів;
3. Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти:
104 учнів;
4. Мова освітнього процесу
Українська
5.1 Наявність вакантних посад
Немає
5.2 Порядок і умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
6. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
7.1 Правила прийому до закладу освіти Порядок зарахування
7.2 Правила поведінки учнів
7.3 Протидія булінгу 2019-2020 н.р
7.4 Протидія булінгу 2020-2021 н.р
7.5 Протидія булінгу 2021-2022 н.р
8.1 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
8.2 Результати моніторингу якості освіти 2018-2019 н.р.
8.3 Результати моніторингу якості освіти 2019-2020 н.р.

Річний звіт про діяльність

1.1 Програма розвитку на 2018 – 2022 роки
1.2 Річний звіт директора про діяльність закладу 2018-2019 навчальний рік
1.3 Річний звіт директора про діяльність закладу 2019-2020 навчальний рік
1.4 Річний звіт директора про діяльність закладу 2020-2021 навчальний рік
1.5 Річний звіт директора про діяльність закладу 2021-2022 навчальний рік

2. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

Фінансова діяльність

1. Кошторис
2. Фінансовий звіт всіх отриманих коштів
3. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості
4. Звіт про надходження та використання коштів, отримані з інших джерел
5. Перелік додаткових освітніх та інших послуг